CÁCH TÍNH M2 TƯỜNG MỘT NGÔI NHÀ VÀ DỰ TOÁN VẬT TƯ THEO SỐ TƯƠNG ĐỐI
1. Diện tích sơn trong nhà = ( Diện tích * số tầng )* Hệ số sơn trong nhà
Trong đó :  Hệ số sơn trong nhà nằm trong khoảng 3 đến  4.5
Nếu nhà khung nhiều phòng ít của sổ                   – Hệ số : 4.5
Nếu nhà khung nhiều phòng của trung bình         – Hệ số : 4
Nếu nhà cấp 4 ít của                                              – Hệ số : 3.5
Nếu nhà cấp 4 không có trần                                 – Hệ số : 3
Chú ý : Hệ số trên chỉ đúng khi tính tổng thể của một ngôi nhà , nhưng tính riêng lẻ cho từng phòng thì không còn chính xác nữa
2. Diện tích sơn ngoài trời = Diện tích mặt tiền * Hệ số sơn ngoài trờiTrong đó :
– Hệ số sơn ngoài trời chạy từ 1.2 đến 1.8 tùy theo mức độ phào chỉ nhiều hay ít để đưa ra hệ số cho phù hợp
– Một số trường hợp hệ số sơn ngoài trời bằng 1 nhưng rất ít bởi vì ngoài trời có ban công , con tiện , lan can….

Ví dụ : Một ngôi nhà có chiều rộng (hay chiều ngang ) là 5 m, chiều dài ( hay chiều sâu ) là 10 m, cao 3 tầng, mỗi tầng cao 4 m (hay ban công ) nhà rộng 1.5m

Tính diện tích sơn trong nhà:

Diện tích sơn trong nhà = ( 5 x 10 x3) x 4 = 600 m2.

+ Trường hợp 1: Lăn sơn trực tiếp không bả matis
Theo quy trình sơn trong nhà không bả matis thì phải lăn 4 lớp, bao gồm: 02 lớp sơn lót ( sơn trắng ) và 02 lớp sơn màu.
Trong đó: 01 thùng sơn trong nhà 18 lit lăn 01 lớp được 200m2, nếu lăn 04 lớp được 50m2
Số lượng sơn trong nhà = Diện tích sơn trong nhà / Định mức 1 thùng 18lit lăn 4 lớp
= 600/5 =12 thùng 18lit.
Trong đó: Số lượng sơn lót ( sơn trắng) chiếm 2/3 = 8 thùng.
Số lượng sơn màu                                   = 4 thùng.

+ Trường hợp 2: Có bả matis

Theo quy trình sơn trong nhà có bả matis thì phải lăn 03 lớp bao gồm: 01 lớp sơn lót ( sơn trắng) và 02 lớp sơn phủ ( sơn màu).

Trong đó:

* 01 bao bột bả (40 kg)    bả 1- 2 lớp được 40m2.
Số lượng bột bả trong nhà = Diện tích trong nhà/ Định mức 01 bao bột bả trong nhà
= 600/40 = 15 bao

* 01 thùng sơn trong nhà 18 lit lăn 01 lớp được 200m2, lăn 03 lớp được 70m2.
Số lượng sơn trong nhà = Diện tích sơn trong nhà / Định mức 1 thùng 18lit lăn 3 lớp
= 600/70 = 9 thùng 18 lit

Trong đó:

 • Số lượng sơn trắng chiếm > ½ = 5 thùng 18 lit
 • Số lượng sơn màu chiếm < ½  = 4 thùng 18 lit
Tính diện tích sơn ngoài trời

Diện tích sơn ngoài trời = ( 5 x 4 x 3) x 1.5 = 90m2

+ Trường hợp 1: Lăn sơn trực tiếp không bả matis

Theo quy trình sơn ngoài trời không bả matis thì phải lăn 04 lớp bao gồm 02 lớp sơn lót chống kiềm ( hoặc sơn trắng) và 02 lớp sơn phủ ( sơn màu)
Trong đó:

 • 1 thùng chống kiềm 18 lit lăn 2 lớp được 120m2.
 • 1 lon chống kiềm 5 lit lăn 2 lớp được 30m2.
 • 1 lon sơn màu 5 lit lăn 2 lớp được 30m2.
Số lượng sơn lót chống kiềm = Diện tích sơn ngoài trời / Định mức 1 lon chống kiềm lăn 02 lớp
= 90 / 3 = 3 lon 5 lít
Số lượng sơn màu = Diện tích sơn ngoài trời / Định mức 01 lon sơn phủ ngoài trời lăn 2 lớp
= 90 / 30 = 3 lon 5 lit
Trong đó:
 • Màu nền chiếm 2/3 = 2 lon 5 lit
 • Màu phào chiếm 1/3 = 1 lon 5 lit

+ Trường hợp 2: Có bả matis

Theo quy trình sơn ngoài trời có bả matis thì phải bả 02 lớp bột bả + 01 lớp sơn lót chống kiềm + 02 lớp sơn phủ
Trong đó:

 • 01 bao bột bả 40 kg bả 02 lớp được 40m2
 • 01 lon chống kiềm 5 lit lăn 01 lớp được 60m2
 • 01 lon sơn màu 5 lit lăn 02 lớp được 30m2
Số lượng bột bả ngoài trời = Diện tích sơn ngoài trời / Định mức1 bao bột bả bả 2 lớp
= 90 / 40 = 2.5 bao
Số lượng sơn lót chống kiềm  = Diện tích sơn ngoài trời / Định mức 1 lon chống kiềm lăn 1 lớp
= 90 / 60 = 1.5 lon 5 lit
Số lượng sơn màu = Diện tích sơn ngoài trời / Định mức 1 lon sơn phủ ngoài trời lăn 2 lớp
= 90 / 30 = 3 lon 5 lit
Trong đó:
 • Màu nền chiếm 2/3 = 2 lon 5 lit
 • Màu phào chiếm 1/3 = 1 lon 5 lit